fbpx
Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden en het privacybeleid

Milotte Keesman
Eigenaar: Milotte Keesamn
Kvk: 73955183
BTW-nummer: 1097.26.418B03
Werkmanslust 11, 8922 CA Leeuwarden
https://www.milottekeesman.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Milotte Keesman verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens & BTW nummer
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld
  door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over gebruik website (bijv. via Google Analytics)
 • Gegevens over surfgedrag op andere websites (bijv. via tracking cookies)
 •  

Waarom wij persoonsgegevens verzamelen

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het aanmaken van een account
 • Het verlenen van toegang tot een afgesloten gedeelte van de website
 • Het identificeren van betrokkenen wanneer zij hun rechten onder de privacywetgeving uitoefenen;
 • Het vorderen van nakoming van een overeenkomst;
 • Het uit handen geven van een vordering op nakoming van een overeenkomst;
 • Het voeren van rechtszaken;
 • Geautomatiseerde beslissingen;
 • Milotte Keesman analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Milotte Keesman verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Cookies & tracking

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via je browser op je computer worden geplaatst. Wij maken gebruik van functionele cookies en sessiecookies om de site goed te laten functioneren.

Je kunt cookies makkelijk verwijderen via je browser.
In deze handleiding van de Consumentenbond staat uitgelegd hoe je dat doet.

Google Analytics
Om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van de website en rapportages op te maken, maken wij gebruik van Google Analtyics. IP adressen worden niet meegenomen en de gegevens worden niet met derden gedeeld.

Social media
Op onze website staan social media knoppen. Door gebruik te maken van deze social media deel je mogelijk jouw gegevens met het betreffende sociale medium en worden er mogelijk cookies door deze partij geplaatst in je browser. Als je wilt weten wat deze derde partijen met jouw gegevens doen, dan is het raadzaam hun privacy beleid door te nemen. Dat is meestal te vinden op hun eigen website. Sommige van deze partijen slaan deze gegevens op in de Verenigde Staten.

YouTube
Soms plaatsen we een YouTube filmpje op onze website, bijvoorbeeld ter illustratie van een blog. Wanneer wij dat doen hebben wij de privacymodus ingeschakeld via YouTube. Dat betekent dat YouTube geen persoonsgegevens van jou registreert, tenzij jij de video afspeel

Maillijst

Regelmatig sturen we emails met Tips en tricks, gratis Templates of Challenges en de nieuwste updates.
Wil je jezelf uitschrijven voor deze mails? Je kunt je altijd afmelden via de link onderaan de email.

Delen met derden

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Denk hierbij aan partners zoals een externe boekhouder, het mailsysteem om mailings te versturen, het bedrijf voor het outsourcen van sales en acquisitie en de leverancier van de server. To-Cie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijnen

Zolang jouw gegevens noodzakelijk zijn voor het leveren van onze dienstverlening zullen wij deze bewaren. Wanneer onze dienstverlening is afgerond bewaren we de gegevens maximaal 36 maanden. Dit doen wij vanwege de aard van de dienstverlening. Het kan namelijk zo zijn dat je je dossier nog nodig hebt en bij ons opvraagt of omdat een dossier alsnog vervolgactie nodig heeft.

Wat betreft factuurgegevens houden we ons aan de wettelijke bewaartermijn. Andere persoonsgegevens verwijderen we drie maanden nadat je jouw toestemming hebt ingetrokken.

Beveiliging

Jouw verbinding met onze website is versleuteld middels SSL (secure socket layer). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.  Zo kunnen onbevoegde derden de informatie die je met ons deelt via onze website niet inzien. Wij houden onze website en onze systemen up-to-date en controleren regelmatig op onregelmatigheden. Ook heeft de server waar deze websites op staat een detectie systeem tegen DDoS aanvallen.

Rechten

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, over te laten dragen aan jou of een derde partij en bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je voor elk van deze rechten aanvullende informatie vinden. Klik hier om naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens te gaan.

Je kunt jouw rechten uitoefenen door te mailen. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Milotte Keesman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via milotte@milottekeesman.nl.

Algemene voorwaarden
Artikel 1 Bijzondere voorwaarden Online programma’s
1.1 In mijn programma deel ik mijn kennis, ervaring en tools om een succesvolle Branding met behulp van Designs te ontwikkelen. Zelf moet je naast het volgen van het programma voldoende tijd maken voor het uitvoeren en zichtbaar maken van de Branding in je bedrijf. Jouw succes is grotendeels afhankelijk van je eigen inspanningen. Ik kan niet garanderen dat jouw Brand een succes wordt en je hoge verkoopcijfers realiseert. Wel zal ik me inspannen dat je de juiste handvatten hebt om een sterke Brand te realiseren en sta ik binnen de grenzen van het programma Online voor je klaar.

Artikel 2 Niet goed – Geld terug garantie en Annuleren
2.1 Ik vind het belangrijk dat jij tevreden bent, daarom hanteren wij voor onze online training een niet goed geld terug garantie. Je kan uiterlijk 14 (veertien) dagen na de start van het Programma je deelname kosteloos annuleren. Annuleren kan door een mail te sturen aan milotte@milottekeesman.nl. Wel vind ik het belangrijk om een specifieke reden hierbij vermeld te krijgen, zodat we eerst kunnen kijken naar een oplossing hiervoor. Het is niet mogelijk om geld terug te ontvangen, zonder dat blijkt dat je aan de slag bent gegaan met de lessen uit het programma. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal het geld zo spoedig mogelijk worden gerestitueerd. De toegang tot de verstrekte programma’s, tools en communities zullen komen te vervallen. We gaan ervan uit dat de Templates uit het programma niet meer voor eigen gebruik worden ingezet na annulering.
Mocht er een Live workshop bij jouw training zitten en je hebt hieraan al deelgenomen is het niet meer mogelijk om het geld terug te ontvangen.

2.2 Na de in het vorige lid genoemde termijn is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en moet je het volledige deelnemersgeld betalen. Je komt hiermee expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is. Tenzij er is gekozen voor een betaling per jaar. Deze is gemakkelijk op te zeggen in je eigen account in de online academie. Bij betaling per jaar zal er automatisch jaarlijks worden geïncasseerd. Let wel op dat als je annuleert, de toegang tot het programma direct wordt stopgezet en kun je niet meer bij de lessen en templates. Je kunt na opzegging nog wel altijd bij de templates die je hebt opgeslagen in je eigen Canva account. 

Artikel 3 Gebruik van templates, fonts en beeldmateriaal

– Al het beeldmateriaal en de lettertypes (fonts) wat in de templates en videolessen worden verstrekt, zijn niet te gebruiken voor commerciële doeleinden. Deze beelden en fonts zijn alleen bedoeld ter inspiratie. Zorg dat je zelf foto’s maakt of laat maken voor jouw eigen Brand. Of dat je via legale foto websites, foto’s download die je mag gebruiken voor commerciële doeleinden. 

– Het is ten allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om de licentievoorwaarden van Canva en het gebruik ervan in acht te nemen. Hieronder staan linkjes naar speciale pagina’s waarop Canva de licentievoorwaarden benoemd. De deelnemer dient hier zelf kennis van te nemen en Milotte Keesman is nooit aansprakelijk voor het foutieve gebruik of misbruik van deze voorwaarden.

– Gebruik foto’s, elementen en fonts altijd uit de voorwaarden die Canva heeft gesteld hierover. 

– Je mag de templates gebruiken voor persoonlijke en commerciële doeleinden voor je eigen Branding.

– Producten die gemaakt zijn met de Canva Templates (zoals E-books, Online trainingen ed.) mogen verkocht worden, als je maar niet de Canva Templates uit de programma’s, trainingen en gratis Weggevers van Carola Beleeft 1 op 1 doorverkoopt of gratis weggeeft.

– Je mag eigen gemaakte designs, geïnspireerd door de Templates uit de programma’s en trainingen van Carola Beleeft, delen met je eigen klanten. Als deze maar niet 1 op 1 uit de programma’s van Milotte Keesman doorgestuurd, weggegeven of verkocht worden. Het 1 op 1 doorverkopen van de templates als templates/sjablonen zijn onder geen enkele omstandigheid toegestaan, ook niet als je hem aanpast of wijzigt.

– Als je deze gebruiksvoorwaarden overtreedt, wordt uw toegang tot de programma’s en trainingen van Milotte Keesman direct ontnomen en kunnen strafrechtelijke sancties van toepassing zijn als gevolg van inbreuk op het auteursrecht.